Automation // Referencer // Grundvandskøling "ATES"

Pionerer udnytter grundvandet til at spare energi

Artikel bragt i "2B Vækst og Viden Helsingør"

Et lille Espergærde-firma er med forrest, når det gælder om at bruge grundvand til at spare energi i store bygninger. Teknologien stiller store krav til dem, der skal styre og overvåge pumper og ventiler i grundvandskøle- og varmeanlæg, og det er NHL Automation eksperter i.       

 Widex

Af THOMAS BJERG, Journalist

På en computer på Strandvejen i Espergærde kan direktør Niels Henning Larsen fra NHL Automation følge med i, hvor meget grundvand Widex-bygningen pumper op og sender ned i undergrunden ved Allerød, 30 kilometer derfra.

Widex producerer høreapparater, og det nybyggede, CO2-neutrale hovedsæde køler og opvarmer rum ved hjælp af grundvand. I Espergærde peger Niels Henning Larsen på tal i et diagram, der viser, hvor meget energi Widex får ud af det grundvand, som pumperne i netop det øjeblik transporterer mellem varmevekslere og fem boringer i terrænet rundt om Widex-bygningen.

»Du kan se, at Widex lige nu får 65 gange så meget køleeffekt ud af at pumpe koldt grundvand op i forhold til den energi, som pumperne bruger.« siger indehaveren af NHL Automation og oplyser, at et almindeligt køleskab køler med en effekt, der er fire til fem gange så stor som den energi, køleskabet bruger.

Den nye teknologi udnytter, at man både kan køle med grundvand og bruge det til at lagre varme. Men det kræver, at man meget præcist overvåger og styrer grundvandet, der passerer forbi varmevekslerne. De udnytter ret små temperaturforskelle. Grundvandet er 8,5 grader varmt, når det hentes op fra 70 meters dybde, og det sendes ned igen et andet sted med en temperatur på op mod 20 grader.

Anlæg lagrer varme i undergrunden
Widex-anlægget er blandt en snes herhjemme, der bruger grundvandet som en slags varme- og kølelager i et ATES-system (Aquifer Thermal Energy Storage). Normalt vil man køle for eksempel et serverrum ned med en kølekompressor, der lader overskudsvarmen forsvinde ud i den blå luft.

Men hos Widex gemmer man varmen ved at opvarme store mængder grundvand og pumpe det tilbage i undergrunden, som holder på varmen. Flere måneder efter kan man pumpe vandet op igen og bruge det som fødevand til varmepumper for derefter at opvarme rum med.

»Her om vinteren ser man mange steder frikølere stå og dampe på industribygningers tage. Den varme vil vi hellere gemme i grundvandet og genbruge. Der er meget at vinde for klimaet, når vi udnytter energien flere gange,« siger Niels Henning Larsen.

NHL Automations fem medarbejdere er eksperter i at udvikle systemer, der overvåger og styrer ATES systemer, der køler og opvarmer med grundvand, er NHL Automation underleverandør på styringen, mens det er virksomheden Enopsol, der designer og monterer anlæggene.

De svære opgaver udvikler firmaet
Niels Henning Larsen og hans kolleger bruger meget tid på at udvikle og tilpasse styringen af de komplicerede anlæg. Han mener, at opgaverne udvikler firmaet.

»Det er superspændende at være pioner, for der er meget fremtid og potentiale i teknologien. For nogle store virksomheder er der god økonomi i det, men de skal være parate til at tage en stor investering og tænke langsigtet,« siger Niels Henning Larsen og peger på Holland, som har over 1.000 anlæg.

»Mange er på gartnerier, som endda kan blive energipositive. I stedet for at lukke varmen ud af drivhusenes vinduer om sommeren lagrer de den i grundvandet og genbruger den om vinteren,« siger Niels Henning Larsen.

Han forklarer, at især store produktionsvirksomheder kan bruge teknologien, men det gælder også hospitaler og store offentlige bygninger, der har behov for både at køle og opvarme rum.  

NHL Automation beskæftiger sig dog fortrinsvis med Styring og overvågning af Spildevandsanlæg her har firmaet over 15 års erfaring.

 

En snes virksomheder sparer energi med grundvandskøling

I Danmark har op mod 20 virksomheder installeret anlæg, der bruger grundvand til køling og opvarmning, blandt andre:

Grundfos i Bjerringbro
Widex i Allerød
Københavns Lufthavn
Rambøll i Ørestaden
Gartneriet Hjortebjerg på Fyn
Hotel Opus i Horsens
Sundhedshuset i Horsens
Kunststof-Kemi Skandinavia på Mors

 

 

LOGIMATIC       Kirke Værløsevej 20B 3500 Værløse      nhl@logimatic.dk