Om // Hvem er vi

Vi er specialister i automationsløsninger til især spildevandsrensning  og vandbehandling

Hos NHL Automation er vi specialister i automatiseringsløsninger der styrer, regulerer og overvåger procesanlæg og -udstyr.
 
Vi dimensionerer, programmerer og installerer løsninger fra bunden af, og blandt andet fordi vi anvender en specialudviklet softwareløsning  til automatisk generering af PLC-kode, kan vi aflevere nogle meget driftsikre løsninger i en høj kvalitet.

Vores ekspertise og erfaring er størst inden for spildevandsrenseanlæg, pumpestationer, miljøanlæg oggrundvandskøling, hvoromkring 90 procent af vores kunder befinder sig.

Men vores specialviden inden for automation og store erfaring med SCADA løsningen IGSS fra danske Seven Technologies, åbner mange døre, og vi har i årenes løb sagt ja tak til at løse mange forskellige opgaver i en række forskellige brancher.

Vi er på nuværende tidspunkt et team på fem højt specialiserede og erfarne medarbejdere og vi arbejder skiftevis som totalleverandører, underleverandører, konsulenter og rådgivere.

Vi er ikke kræsne hvad angår opgavestørrelsen eller rollerne vi bliver bedt om at indtage. Men de meget tætte relationer vi har til en håndfuld af vores store kunder, har lært os, at det er i rollen som fast tilknyttet totalleverandør, at både vi og vores kunder trives bedst.

Jo tættere vi kan komme på vores kunder og deres IT- og automationsrelaterede udfordringer og strategiske valg, jo mere gavn kan vi gøre for dem.

LOGIMATIC       Kirke Værløsevej 20B 3500 Værløse      nhl@logimatic.dk