Overvågning // NHL standard

Ny NHL overvågnings standard

NHL-Automation har udviklet en ny standard for overvågnings billeder og navigation heri.

Der er fokuseret på brugervenlighed og enkelhed.

Billedeksempler er fra Ølstykke Renseanlæg, der som det første fik denne nye standard i forbindelse med udskiftning af PLC og konvertering til IGSS overvågningssystem. Ølstykke blev idriftsat februar 2005.

Overvågnings oversigt
Overvågnings oversigten er udgangspunktet for navigation rundt mellem procesområder og funktioner.
Opbygningen er standard hvor procesområder er anlægsspecifikt.

NhlStd_clip_image002_ny2.png

 

Navigationsknapper
For at bevæge sig rundt i overvågningen bruges knapperne i navigationsbaren.

Knapper for oversigter:
Aktiv: NhlStd_clip_image004.gif til oversigt (hovedbillede)
Inaktiv: NhlStd_clip_image006.gif Hovedbillede. Denne funktion bruges til at vende tilbage til hovedbilledet.

Aktiv: Hjælpeoversigt over symboler.
Oversigt over symboler for status af motorer og ventiler samt indikation af rør.

Aktiv: Til pumpestationer. Inaktiv: Pumpestation.
Til undermenu for pumpestationer og opland.

Aktiv: Til system konfiguration.
Oversigt over system konfiguration af PLC'er, PC'er og kommunikation.

Procesområde
Fra oversigten navigeres der til procesområde ved klik på ønsket område.
Herunder ses procesområde for sand og fedtfang. Procesbillede for området åbnes.

procesomraade.jpg

I navigationsbaren fremkommer der nu nye muligheder for det enkelte processområde.

For at komme til underområderne klikkes der blot på knapperne

Aktiv: Til område setpunkter. Inaktiv: Område setpunkter. Setpunkter for det aktive område.

Aktiv: Til område alarmer. Inaktiv: Område alarmer. Alarmer for det aktive område.

Aktiv: Til område time/start tællere. Inaktiv: Område time/start tællere.Time og starttællere for motorer og motorventiler for det aktive område.

Aktiv: Til område puls tællere. Inaktiv: Område puls tællere. Pulstællere for det aktuelle område som eks. m3 tæller, kwh-tæller osv.

Aktiv: Tilbage til område. Inaktiv: Område. Denne funktion bruges til at vende tilbage til oversigtsbillede for det aktuelle område fra eks. Setpunkter.

Aktiv: Til område kurver. Faste kurver for data om processer for det aktive område.

SE EKSEMPEL: KLIK HER og åbn popup vindue for test navigationen mellem underområder.

Komponenter
U
d over billeder og navigation er der også udviklet forskellige symboler for komponenter (objekter).

Dette giver bedre mulighed for at vise de mange muligheder for status på de enkelte komponenter, som er til rådighed ved NHL-Automations PLC standard blokke.

Eksempler på objektsymboler.
Motor
Pumpe

Objekterne kombineres med ikoner for status som vis herunder.

Eksempler på status ikoner:
Komponent er stoppet (Eks. reguleret motorventil stoppet).
Komponenten kører tilbage/ bak.
Komponenten kører frekvensdrift.
Komponenten kører i høj hastighed.
Komponent åbner.
Komponent er i stilling 2.

Ud over symboler og ikoner, indikeres tilstande med farver.

Eksempel
Disse kombinationer af symboler for komponenter og status samt farver sammensættes til visning af status.

motor_stoppet.jpg Motor er stoppet

motor_stopper.jpg Motor stopper.

motor_starter.jpg Motor starter.

motor_koerer.jpg Motor kører.

motor_aflaast.jpg Motor er aflåst.

motor_stoppet_ude_af_auto.jpg Motor stoppet og ude af auto.

motor_fejlramt.jpg Motor fejlramt.

 

 

LOGIMATIC       Kirke Værløsevej 20B 3500 Værløse      nhl@logimatic.dk